Bind jongeren als vrijwilliger aan jouw vereniging

Via MDT Sport kunnen jongeren o.a. onze trainersopleidingen volgen

De vier sportbonden van tennis, voetbal, korfbal en volleybal hebben de handen ineengeslagen met MDT Sport. MDT Sport staat voor Maatschappelijke Dienst Tijd Sport. Het is een programma waarin jongeren hun talenten ontwikkelen in de omgeving van sport. Daarnaast willen de bonden met dit programma sportaanbieders helpen om beter in te kunnen spelen op de drijfveren van jongeren, met als doel hen als vrijwilliger aan de vereniging te binden. Een win-win situatie; jongeren ontwikkelen zichzelf en de vereniging wordt toekomstbestendiger rondom het thema vrijwilligers en jeugdleden.

Alle jongeren van 14 tot 27 jaar die zichzelf willen ontwikkelen en het leuk vinden om ‘iets’ in én voor de sport te doen, kunnen deelnemen aan MDT Sport.

Er zijn twee programma’s opgezet. Samen met een begeleider vanuit de vereniging wordt de invulling van één van de twee programma’s vormgegeven, afgestemd op de leerdoelen en het niveau van de jongere. Jongeren kunnen bijvoorbeeld met het MDT Sport programma actief zijn op het gebied van het organiseren van activiteiten, communicatie en (social) media, een bestuursfunctie of het trainerschap.

Trainersopleiding volgen

Onze VT2- en VT3-opleidingen kunnen onderdeel zijn van het programma. Dat betekent dat jongeren met een vergoeding uit het MDT de trainersopleidingen kunnen volgen.

Vanuit de deelnemende bonden wordt tot €350 vergoed. Daarnaast ontvangt de vereniging een tegemoetkoming van €100 per deelnemende jongere. Het programma wordt gefinancierd door een subsidie vanuit het landelijke MDT-programma in samenwerking met ZonMw. Er zijn geen kosten voor de vereniging om mee te doen aan dit programma.

Doe mee!

Is jouw vereniging enthousiast en wil je meedoen aan MDT Sport? Meld je vereniging dan aan via https://mdtsport.nl/verenigingen/#aanmelden.

Liever eerst nog meer informatie over hoe je hiermee als vereniging aan de slag kunt? We sturen met alle plezier het handboek toe waarin het project en de programma’s uitgebreid staan beschreven. Stuur hiervoor een mail naar info@mdtsport.nl.

Over MDT Sport

MDT Sport is een landelijk programma vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met de sportbonden KNVB (voetbal), KNKV (korfbal), Nevobo (volleybal) en de KNLTB (tennis). Voor verenigingen die belangstelling hebben voor dit programma, maar niet aangesloten zijn bij KNVB, KNKV, Nevobo of KNLTB, biedt het uitvoeringsbudget van het sportakkoord ook mogelijkheden om te financieren. Neem voor meer informatie hierover contact op via info@mdtsport.nl.

MDT Sport valt onder het Programma MDT, waarbinnen de ministeries van , Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW), jongerenorganisatie Nationale Jeugdraad, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken aan kansen voor jongeren om zich maatschappelijk te ontwikkelen. Kijk voor meer informatie ook op www.doemeemetmdt.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *