Opleiding
Trainersbegeleiding

Elke trainer verdient goede begeleiding, die bewustwording wordt steeds duidelijker. Maar wat betekent dit dan voor jouw vereniging? Wat kan een trainer verwachten als hij of zij bij jullie aan de slag gaat? Veel trainers hebben het gevoel “maar wat te doen”. Niet goed voor het zelfvertrouwen van de trainer, niet goed voor de sporter, niet goed voor de vereniging. Deze opleiding helpt jouw club op weg bij het goed inrichten van trainersbegeleiding.

5

bijeenkomsten

Niveau

BASIS

Prijs

€2500

Overzicht

Waarom trainersbegeleiding?

Voor veel sporters is de trainer dé belichaming van de club; hij of zij ís de club. De trainer is bepalend voor hun sportplezier en voor hun sportieve ontwikkeling. Is de trainer goed (geeft hij plezierige trainingen waar iedereen zich thuis voelt en zich ontwikkelt) dan is de club goed. Zo simpel is het!

Doelen van het programma

Cursusinhoud

Elk traject bestaat uit vier stappen:

1. De inspiratiebijeenkomst: informeren en enthousiasmeren

Tijdens deze bijeenkomst maken we de vereniging enthousiast voor trainersbegeleiding. Ook bespreken we hoe het programma is in te passen in het beleid van de vereniging. Daarnaast gaan we alvast kijken welke mensen binnen de vereniging de rol van trainersbegeleider in zouden kunnen vullen. Bij deze bijeenkomst is een afvaardiging van het bestuur en de TC-leden aanwezig.

2. De startavond: rollen en vaardigheden

Op de startavond voor trainersbegeleiders en trainers gaan we uitvoerig in op de trainer als begeleider van jeugdspelers. Welke houding en vaardigheden zijn voor een jeugdtrainer gewenst? Welke rol speelt de trainersbegeleider bij het ontwikkelen van jeugdtrainers? Op een interactieve manier gaan we aan de slag met de rol van trainersbegeleider.

3. Het praktijkdeel: observeren en feedback geven

De trajectbegeleider coacht de trainersbegeleiders bij het observeren en feedback geven van trainers. Deze coaching vindt plaats in de eigen praktijk: tijdens verschillende trainingen. De trainers die meedoen zijn geselecteerd binnen de vereniging en krijgen minimaal 2 keer een trainingsbezoek. Na het laatste praktijkonderdeel wisselen de trainersbegeleiders hun ervaringen uit om zo ook van elkaar te leren.

4. De evaluatiebijeenkomst: trainersbegeleiding in de toekomst

Tijdens deze laatste bijeenkomst delen we ervaringen. We evalueren de opleiding van de trainersbegeleiders. Ook geven we concrete tips hoe de resultaten van de trainersbegeleiding op de langere termijn binnen de vereniging zijn te borgen.

Wat onze deelnemers zeggen