Opleiding
Volleybal Trainer 2 - ABC jeugd en senioren

Volleybalopleidingen.nl verzorgt namens Nevobo de opleiding tot volleybaltrainer op niveau 2. Deze VT2-opleiding leidt trainers op voor het trainersschap in de breedtesport. Een VT2-trainer is werkzaam bij recreanten, jeugd en/of senioren tot en met de 2e klasse van de regio.

5

bijeenkomsten

Niveau

BASIS

Prijs

Per Deelnemer €375
InCOMPany €3000

Overzicht

In de VT2-opleiding wordt aandacht besteed aan het opbouwen van een training, er wordt ingegaan op methodiek en didactiek en bovendien worden alle volleybaltechnieken behandeld.

Behaal je VT2-trainerslicentie

De VT2-opleiding bereidt je voor op het doen van PvB (Proeve van Bekwaamheid) Training Geven van de Nevobo. Als je deze PvB met goed gevolg hebt gedaan, ontvang je het officiële trainersdiploma en de licentie van de Nevobo.

Na de VT2-opleiding kun je:

Voor wie?

De VT2-opleiding is geschikt voor beginnende trainers die (jeugd)teams trainen en coachen t/m de tweede klasse van de regio.

Toelatingsvoorwaarden

Nevobo

Alle deelnemers moeten lid zijn van de Nederlandse Volleybal Bond.

Leeftijd

Om mee te doen aan de opleiding moet je minimaal 16 jaar zijn.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Om de opleiding af te kunnen ronden moet je in het bezit zijn van een VOG. Deze kan de club kosteloos voor jou aanvragen.

Eigen trainingsgroep

Om deel te nemen aan de opleiding moet je een eigen trainingsgroep hebben op het niveau van de opleiding. Dit kan zowel een jeugdteam als een seniorenteam zijn.

Cursusinhoud

Al onze VT2 opleidingen sluiten zo veel mogelijk aan bij de leerwensen van de deelnemers. Hieronder zie je een voorbeeld van een invulling van de opleiding. Door de opleider kan gekozen worden om een andere volgorde te kiezen of andere accenten te leggen. Dit om een zo optimaal leerresultaat te bereiken bij de deelnemende trainers.

De VT2 opleiding bestaat uit vier workshops en een proeve van bekwaamheid. Er is tijdens de opleiding veel aandacht voor de ontwikkeling van jou als trainer. Elke workshop bestaat een theorie en praktijk gedeelte. Het geleerde kan je direct toepassen bij je eigen trainingsgroep.

Gedurende de gehele opleiding werk je aan opdrachten onder begeleiding van je opleider. Door oefenen, opdrachten, afkijken discussie en feedback van je opleider en mede trainers krijg je de mogelijkheid om je als trainer te ontwikkelen.

Workshop 1

  • Hoe bouw ik een training goed op?
  • Eigenschappen van een goede oefening.
  • Hoe maak ik mijn uitleg zo efficiënt mogelijk?

Workshop 2

  • Hoe kan ik rekening houden met niveauverschil?
  • Methodiek van het onderarms en bovenhands spelen.

Workshop 3

  • Hoe kan ik het beste aanwijzingen geven?
  • Methodiek voor het aanvallen en serveren

Workshop 4

  • Hoe kan ik mijn team het beste laten samenspelen?
  • Methodiek voor blok en verdediging

Workshop 5

  • Afronding door middel van de PvB Training Geven.

Wat onze deelnemers zeggen