Opleiding
Volleybal Trainer 3 (VT3)

De opleiding VT3 leidt op tot een zelfstandige volleybaltrainer die werkzaam is binnen de volleybalvereniging en richt zich op het trainen en coachen van (jeugd)teams tot en met de regiodivisie.

8

bijeenkomsten

Niveau

Gevorderd

Prijs

Per Deelnemer €750

Overzicht

In de VT3-opleiding wordt ingegaan op het maken van teamplanningen en -analyses, je maakt kennis met verschillende inzichten over communicatie en mentale training en je past trainingsleer en verschillende spelsystemen toe in de praktijk. Ook worden de volleybaltechnieken in deze opleiding behandeld.

Behaal je VT3-trainerslicentie

De VT3-opleiding is een opleiding voor een enigszins ervaren trainer, die een prestatief ingesteld (jeugd)team begeleidt. De opleiding bereidt je voor op het doen van de Proeven van Bekwaamheid 3.1 ‘Training Geven’  en 3.2 ‘Wedstrijd Coachen’ van de Nevobo. Als je beide PvB’s (examens) met goed gevolg hebt gedaan, ontvang je het officiële trainersdiploma en de licentie van de Nevobo voor niveau 3.

Na de VT3-opleiding kun je:

Voor wie?

De VT3-opleiding is geschikt voor zelfstandige trainers die (jeugd)teams trainen en coachen t/m de regiodivisie.
De opleiding sluit aan op de VT2-opleiding, maar het is niet verplicht om eerst een VT2-opleiding gevolgd te hebben; wel moet je (ruime) ervaring hebben met het geven van volleybaltrainingen.

Toelatingsvoorwaarden

Nevobo

Alle deelnemers moeten lid zijn van de Nederlandse Volleybal Bond.

Leeftijd

Om mee te doen aan de opleiding moet je minimaal 18 jaar zijn.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Om de opleiding af te kunnen ronden moet je in het bezit zijn van een VOG. Dit kan de club kosteloos voor jou regelen.

Eigen trainingsgroep

Om deel te nemen aan de opleiding moet je een eigen trainingsgroep hebben op het niveau van de opleiding. Dit kan zowel een jeugdteam als een seniorenteam zijn.

Cursusinhoud

Al onze VT3 opleidingen sluiten zo veel mogelijk aan bij de leerwensen van de deelnemers. Hieronder zie je een voorbeeld van een invulling van de opleiding. Door de opleider kan gekozen worden om een andere volgorde te kiezen of andere accenten te leggen. Dit om een zo optimaal leerresultaat te bereiken bij de deelnemende trainers. 

De complete VT3 opleiding bevindt zich in een handige webbased applicatie waarin je als deelnemer alle informatie voor de workshops en de opdrachten kan vinden. Je levert de opdrachten in via uploads in deze app, waar de opleider/docent ze kan lezen en beoordelen.

Kennismaking
Uitleg van de opleiding en de Movio App
Meerjaren-opleidingsplan volleybal (MOV -LTAD)

 • Jaarplan / periodeplan voor trainingen
 • Analyses als onderdeel van planning 
Praktijk training geven
 • Onderscheid basistechnieken en speltechnieken
 • Organisatie van een training – trainingsplan
 • Warming-up en kern 1
 • Kern 1 trainingsvormen

Motorisch leren

Praktijk training geven

 • Basistechniek onderarms
 • Speltechniek servicepass en organisatie servicepass
 • Speltechniek verdedigen

Coachen – eigen team
Gedragscode trainer/coach

Praktijk training geven

 • Basistechniek bovenhands spelen
 • Speltechniek set up
 • Spelverdeling
 • Coachen – tegenstander
Praktijk training geven
 • Speltechniek blokkeren
 • Organisatie blok en verdediging

 

 • Basistechniek slaan
 • Basistechniek springen
 • Speltechniek service
 • Speltechniek aanval
 • Techniek en tactiek spelverdelen
 • Organisatie van de aanval

Trainingsleer

 • Fysieke training
 • Doping
 • Blessurepreventie

Praktijk training geven

 • Core stability
 • Movementpreps
 • Trainen van technieken in spelvormen
 • Mentale training
 • Communicatie
 • Taken en rollen binnen een volleybalteam

Praktijk training geven

 • toepassen in alle mogelijke oefenstof

Tijdens de opleiding ga je in drietallen een training geven aan een groep, waarbij een van onze opleiders aanwezig is, die de training bekijkt en bespreekt. Hiervoor worden na de start van de opleiding nadere afspraken gemaakt.

Wat onze deelnemers zeggen