Opleiding
Volleybal Trainer 3 (VT3)

De opleiding VT3 leidt op tot een zelfstandige volleybaltrainer die werkzaam is binnen de volleybalvereniging en richt zich op het trainen en coachen van (jeugd)teams tot en met de regiodivisie.

8

bijeenkomsten

Niveau

Gevorderd

Prijs

Per Deelnemer €750

Overzicht

In de VT3-opleiding wordt ingegaan op het maken van teamplanningen en -analyses, je maakt kennis met verschillende inzichten over communicatie en mentale training en je past trainingsleer en verschillende spelsystemen toe in de praktijk.

Behaal je VT3-trainerslicentie

De VT3-opleiding bereidt je voor op het doen van Proeve van Bekwaamheid 3.1 ‘Training Geven’ van de Nevobo. Als je deze PvB met goed gevolg hebt gedaan, ontvang je het officiële trainersdiploma en de licentie van de Nevobo.

Na de VT3-opleiding kun je:

Voor wie?

De VT3-opleiding is geschikt voor zelfstandige trainers die (jeugd)teams trainen en coachen t/m de regiodivisie.
De opleiding sluit aan op de VT2-opleiding, maar het is niet verplicht om eerst een VT2-opleiding gevolgd te hebben.

Toelatingsvoorwaarden

Nevobo

Alle deelnemers moeten lid zijn van de Nederlandse Volleybal Bond.

Leeftijd

Om mee te doen aan de opleiding moet je minimaal 18 jaar zijn.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Om de opleiding af te kunnen ronden moet je in het bezit zijn van een VOG. Dit kan de club kosteloos voor jou regelen.

Eigen trainingsgroep

Om deel te nemen aan de opleiding moet je een eigen trainingsgroep hebben op het niveau van de opleiding. Dit kan zowel een jeugdteam als een seniorenteam zijn.

Cursusinhoud

Al onze VT3 opleidingen sluiten zo veel mogelijk aan bij de leerwensen van de deelnemers. Hieronder zie je een voorbeeld van een invulling van de opleiding. Door de opleider kan gekozen worden om een andere volgorde te kiezen of andere accenten te leggen. Dit om een zo optimaal leerresultaat te bereiken bij de deelnemende trainers.

Uitleg van de opleiding
Meerjaren opleidingsplan volleybal (MOV -LTAD)

 • Scope = Volleybal
 • Jaarplan voor trainingen
 • Organisatie van een training – trainingsplan
 • Wat zijn basistechnieken en speltechnieken
 • Een jaarplanning maken
 • Een kern trainen

Motorisch leren

 • Analyse eigen spelers – eigen team
 • Basistechniek onderarms
 • Speltechniek servicepass
 • Speltechniek verdedigen
 • Organisatie servicepass (teamboek)

Praktijk training geven

 • Warming-up
 • Basistechnieken
 • Speltechnieken

Coachen – eigen team

 • Gedragscode trainer/coach
 • Basistechniek bovenhands spelen
 • Speltechniek set up
 • Spelvormen in de training

Praktijk training geven

 • Onderarms
 • Servicepass
 • Verdediging
 • Coachen – tegenstander
 • Speltechniek blokkeren
 • Organisatie blok en verdediging

Praktijk training geven

 • Bovenhands
 • Set-up
 • Basistechniek slaan
 • Basistechniek springen
 • Speltechniek service
 • Speltechniek aanval
 • Techniek en tactiek spelverdelen
 • Organisatie van de aanval (teamboek)

Praktijk training geven

 • Blok en verdediging

Trainingsleer

 • Fysieke training
 • Doping
 • Blessurepreventie

Praktijk training geven

 • Trainen van technieken in spelvormen
 • Spelverdeling
 • Aanval
 • Taken en rollen binnen volleybalteam
 • Mentale training

Praktijk training geven

 • Core stability
 • Movementpreps
 • Teamboek
 • Organisatie volgend seizoen
 • Evaluatie v/d opleiding
 • Ruimte voor vragen en input van cursisten

Praktijk

 • De examentraining

Wat onze deelnemers zeggen