Opleiding
Volleybal Trainer 3 (VT3)

De opleiding VT3 leidt op tot een zelfstandige volleybaltrainer die werkzaam is binnen de volleybalvereniging en richt zich op het trainen en coachen van (jeugd)teams tot en met de regiodivisie.

8

bijeenkomsten

Niveau

Gevorderd

Prijs

Per Deelnemer €750

Overzicht

In de VT3-opleiding wordt ingegaan op het maken van teamplanningen en -analyses, je maakt kennis met verschillende inzichten over communicatie en mentale training en je past trainingsleer en verschillende spelsystemen toe in de praktijk.

Behaal je VT3-trainerslicentie

De VT3-opleiding bereidt je voor op het doen van Proeve van Bekwaamheid 3.1 ‘Training Geven’ van de Nevobo. Als je deze PvB met goed gevolg hebt gedaan, ontvang je het officiële trainersdiploma en de licentie van de Nevobo.

Na de VT3-opleiding kun je:

Voor wie?

De VT3-opleiding is geschikt voor zelfstandige trainers die (jeugd)teams trainen en coachen t/m de regiodivisie.
De opleiding sluit aan op de VT2-opleiding, maar het is niet verplicht om eerst een VT2-opleiding gevolgd te hebben.

Toelatingsvoorwaarden

Nevobo

Alle deelnemers moeten lid zijn van de Nederlandse Volleybal Bond.

Leeftijd

Om mee te doen aan de opleiding moet je minimaal 18 jaar zijn.

Eigen trainingsgroep

Om deel te nemen aan de opleiding moet je een eigen trainingsgroep hebben op het niveau van de opleiding. Dit kan zowel een jeugdteam als een seniorenteam zijn.

Cursusinhoud

Al onze VT3 opleidingen sluiten zo veel mogelijk aan bij de leerwensen van de deelnemers. Hieronder zie je een voorbeeld van een invulling van de opleiding. Door de opleider kan gekozen worden om een andere volgorde te kiezen of andere accenten te leggen. Dit om een zo optimaal leerresultaat te bereiken bij de deelnemende trainers.

Voor een trainer is het handig om inzicht te hebben in de sterke en zwakke punten van een
team, een individuele speler en jezelf als trainer/coach. Vanuit dat inzicht zie je de kansen en
bedreigingen en kun je sturing geven in een ontwikkelproces.

Om als trainer VT3 succesvol te zijn kun je niet zonder de vaardigheid plannen.
Wat is planning en hoe kun je het bij training geven, wedstrijd coachen, organisatie- en kader
ontwikkeling toepassen?

In deze workshop besteden we aandacht aan:

 • Macro-, meso- en microplanning;
 • Open en gesloten planning;
 • Seizoensplanning en periodisering in relatie met techniek-, tactiek- en conditietraining.

In deze workshop leggen we de koppeling met de methodische aanpak gerelateerd aan
moment-tempo-richting. Als trainer krijg je te maken met ‘didactiek’. Je wilt namelijk anderen
zo goed mogelijk volleybal laten leren.

Daarbij hanteer je de didactische sleutelvragen:

 • Waar moet ik beginnen?
 • Wat wil ik bereiken?
 • Hoe ga ik training geven?
 • Heb ik mijn doel bereikt?

In deze workshop gaan we onder andere in op de vraag hoe je, uitgaande van deze
basistechnieken, meer zicht kunt krijgen op fouten in de bewegingspatronen van je spelers.

Ook kijken we naar trainingsoefeningen om verbeteringen mogelijk te maken. Hoe kun je
binnen een training rekening houden met verschillen in ontwikkeling van je spelers?

Vaak horen en zien we de slogan ‘sporten is gezond’. Als trainer hebben we de taak om het
trainen en spelen van volleybal veilig en gezond te houden en ervoor te zorgen dat de
trainingen verlopen in de juiste intensiteit, met het juiste tempo, zodat spelers ook conditioneel
vooruitgang boeken.

In deze workshop wordt o.a. ingegaan op het nut en uitvoering van hartslagmeting tijdens de
diverse fases van een training, fysieke trainingswetten (o.a. verzuring, overbelasting,
supercompensatie etc.) en conditie testen.

Effectief communiceren is en blijft een lastige taak. Voor een trainer is het van belang om
aandacht aan de basisvaardigheden luisteren, informatie- en advies geven, feedback geven en
feedback ontvangen te besteden. Daarbij komen o.a. elementen als timing, lichaamshouding,
ik-boodschappen, richten op specifiek gedrag en concluderen aan de orde.

Om de tactische mogelijkheden van spelers binnen een team zo goed mogelijk te benutten is
het van belang om de diverse teamcomposities en spelsystemen (pass, aanval) te kennen. Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk om het aanleren van deze systemen in een training te
kunnen toepassen.

In Workshop 5 en 6 gaan we in op de posities van de spelers in deze composities en
systemen. Wat bepaalt jouw keuze? En hoe vertaal je die naar een training?

Om de tactische mogelijkheden van spelers binnen een team zo goed mogelijk te benutten is
het van belang om de diverse teamcomposities en spelsystemen (pass, aanval) te kennen. Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk om het aanleren van deze systemen in een training te
kunnen toepassen.

In Workshop 5 en 6 gaan we in op de posities van de spelers in deze composities en
systemen. Wat bepaalt jouw keuze? En hoe vertaal je die naar een training?

Bij VT3 ligt de focus op het eigen team. Om je spelers technisch/tactisch te verbeteren heb je
informatie nodig. Een van de rijkste informatiebronnen is natuurlijk het spelen van de
wedstrijd.

In deze workshop bezoeken we een (ere-, topdivisiewedstrijd of een interland) en gaan we in
op methoden hoe we de informatie uit de wedstrijd kunnen halen.

Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

 • Wat wil je weten/meten?
 • Waar kijk je dan naar?
 • Hoe leg je jou waarnemingen vast?
 • Hoe bepaal je de normen en hoe hanteer je die?
 • Hoe betrek je de spelers in de processen en resultaten?

In deze workshop bezoeken we een training van één van de nationale (jeugd)teams op
Papendal.

Wat onze deelnemers zeggen